Havens dyr

egernfoderhus, flagermusebo, sommerfuglehus
Havens dyr er ikke en selvfølgelighed. Du kan gøre en masse for at forbedre dyrenes trivsel ved at opsætte egnede og korrekt udformede foderhuse og ynglehuse. WildLife Garden har udviklet og produceret en række både smukke men ikke mindst korrekte trivselshuse til de små dyr i haven. Husene er udformet af ornitologer og zoologer, og udfærdiget så de matcher de behov dyrene har. Alle produkterne er lavet i kvalitetsmæssig høj sandard, og du vil glæde både dyrene og dig selv med disse huse i haven.
preload spinner

Dyrelivet i haven bør passes - opsæt egnede og korrekte foderhuse og yndlepladser